Met behulp van Stockinfo kunnen koersgegevens eenvoudig van het internet gedownload worden voor verwerking in Apollo.
StockInfo beheert daartoe een lijst met HTML-pagina's, die gedownload moeten worden en plaatst deze bestanden op de gewenste locatie op uw harde schijf.

Voor de gegevens van NOS-Teletekst is dit b.v.:
   URL=http://teletekst.nos.nl/tekst/520-01.html

De bestanden die Stockinfo op deze wijze ophaalt kunnen direct door Apollo verwerkt worden via de menukeuze Koersen --> Automatische invoer

Mogelijkheden zijn o.a.: Voor de bestanden, die gedownload moeten worden kunt u de volgende gegevens invullen: Verder is er sinds versie 4.1 een script beschikbaar voor het downloaden van de optiekoersen van de AEX.

Download StockInfo
Versies van StockInfo