U kunt deze versie downloaden vanaf de download-site.

Versie 4.1 (08-02-2007)
 • Betere afhandeling van https-URL’s.
 • Introductie van een script voor het downloaden van optiekoersen.
Versie 4.0 (27-03-2006)
 • Conversie naar Visual Studio 2005
Versie 3.8 (24-12-2005)
 • Interne wijziging voor automatisch bijwerken direct vanuit Apollo
Versie 3.7 (03-04-2005)
 • Aanpassing aan de wijzigingen in de NOS-Teletekst site per 1 april.
Versie 3.6 (01-10-2004)
 • Toevoeging van een Testmodus waarmee eventuele problemen gedetailleerd te onderzoeken zijn.
Versie 3.5a (12-08-2004)
 • Problemen met NOS-Teletekst zijn verholpen
Versie 3.5 (25-11-2003)
 • Alle instellingen worden nu gemaakt via een apart scherm.
 • De NOS-teletekst-bestanden, die geconverteerd worden van HTML naar tekst worden nu gecontroleerd. Indien er met het downloaden iets mis is gegaan, wordt dit getoond en worden deze bestanden na enige tijd automatisch opnieuw gedownload.
 • Via de instellingen kan worden aangegeven, dat StockInfo automatisch moet stoppen na het downloaden.
 • De bestanden die gedownload worden, worden eerst verwijderd uit de locale cache. Hiermee wordt zeker gesteld dat altijd het meest recente bestand van internet wordt gedownload.
Versie 3.4 (07-07-2003)
 • Via StockInfo kan nu ook de lijst met bestanden die gedownload moeten worden, onderhouden worden. U kunt downloadbestanden toevoegen, verwijderen en wijzigen.
 • Er is nu ook een Help-bestand aanwezig die uitleg geeft over het gebruik van StockInfo
Versie 3.3 (03-05-2003)
Koersbronnen, die als HTML-bestand verwerkt werden, konden soms niet meer met versie 3.2 opgehaald worden. Dit is opgelost in versie 3.3, die voor HTML-bestanden de oude (3.0) download-methode gebruikt.

Versie 3.2 (28-04-2003)
Het 800C0008-probleem is nu ook opgelost voor Nederlandstalige systemen.

Versie 3.1 (26-04-2003)
Bij het downloaden van de NOS-teletekst pagina's verscheen de melding download failed (800C0008).
Deze versie lost dit probleem op.

Versie 3.0 (22-01-2003)
De nieuwe indeling van de NOS-teletekst pagina's kan nu verwerkt worden. Tevens is het probleem van de Forbidden pagina's opgelost.