De Fourier strategie is gebaseerd op de Fourier-analyse van het koersverloop. Fourier-analyse is een wiskundige techniek om het frequentie-spectrum van gegevens te bepalen. Hierbij wordt ervan uit gegaan, dat er in de koersgegevens zich één of meerdere golfpatronen bevinden. Fourier-analyse bepaalt dan de frequentie en de amplitude van deze golven.

Als dit golfpatroon eenmaal is vastgesteld, kan het ook voor de toekomst uitgerekend worden. Zo kan bepaald worden of de koers zich in een dal of op een top bevindt. In een dal leidt dit tot een ga long advies en op een top leidt dit tot een ga short advies.

Let op: voor Fourier zijn ingewikkelde berekeningen nodig, die veel processortijd vergen van het systeem. De belangrijkste resultaten van de Fourier-analyse worden daarom opgeslagen in een apart bestand: fourier.bin. Dit bestand wordt opgeslagen in de map met Gegevens.

Dit bestand wordt aangemaakt door Apollo. U kunt het bestand ook downloaden.

Betekenis parameters en kleuren
Voorbeeld