De Dogs of Dow strategie is voor het eerst besproken in het boek "Beating the Dow" van Michael O'Higgins en John Downes.

Het idee is om te kijken naar een groep aandelen en 1x per jaar daaruit een selectie te maken van die aandelen met het hoogste dividendrendement. Deze aandelen worden vervolgens voor 1 jaar in portefeuille gehouden, waarna het proces opnieuw plaatsvindt. De gedachte erachter is, dat juist deze aandelen t.o.v. het dividend wat teveel zijn achtergebleven en het in de komende periode dus bovengemiddeld goed zullen doen.

In Apollo is dit idee opgenomen met een aantal wijzigingen. De belangrijkste is, dat niet gekeken wordt naar het dividendrendement, maar naar het koersrendement. Dit biedt eenvoudiger de mogelijkheid om ook andere periodes dan 1 jaar te bekijken.

U kunt de Dogs of Dow gebruiken via de menukeuze Analyseer --> Model --> Dogs of Dow.
Vervolgens kunt u de fondsen selecteren, die gebruikt moeten worden.

Wat kan er ingesteld worden:

Daarnaast kunnen de parameter automatisch door Apollo geoptimaliseerd worden. Hierbij kan aangegeven worden of geoptimaliseerd moet worden op Winst, Performance, Rendement/Risico of Gelijkmatigheid. Tevens kan het minimum aantal fondsen aangegeven worden, zodat enige spreiding geforceerd kan worden.

Voorbeeld.