Onderstaand voorbeeld gebruikt een periode van 135 dagen, waarbij telkens één fonds in portefeuille genomen wordt, nml. het 40e. Het startkapitaal is 10000.

Deze portefeuille is het resultaat van optimalisatie op Winst. Deze winst is erg hoog,maar wordt vrijwel geheel behaald in het laatste jaar.

Een ander voorbeeld gebruikt een periode van 243 dagen, waarbij telkens 3 fondsen in portefeuille genomen worden, nml. fonds 8 t/m 10. Het startkapitaal is 10000.

Deze portefeuille is het resultaat van optimalisatie op Rendement/Risico. De winst is redelijk en wordt zeer gelijkmatig behaald, wat een veel rustiger beeld oplevert dan het voorbeeld hiervoor.