Privacybeleid

Welke informatie wordt door Boeken Erik verzameld?
De app verzamelt geen informatie behalve de boekinformatie die u zelf invoert.

Waarvoor wordt de informatie gebruikt?
De informatie wordt gebruikt om details te tonen over uw boekenverzameling.

Waar wordt de informatie opgeslagen?
De informatie wordt opgeslagen in the lokale map van de app.

Hoe kan de informatie benaderd worden?
De informatie kan uitsluitend benaderd worden vanuit de app.

Hoe wordt de informatie beschermd?
Toegang tot de lokale map van de app is beschermd door Windows 10. Uitsluitend de app kan de informatie benaderen.

Wordt de informatie buiten de app gestuurd?
De informatie wordt nimmer buiten de app gestuurd. De enige manier om toegang te krijgen tot de informatie buiten de app is via de Synchroniseer Database functie waar u expliciet de app opdracht geeft om de database te kopieren naar een externe locatie die u zelf kiest.

Kan de informatie verwijderd worden?
Ja, u kunt boeken verwijderen uit de database.

Ondersteuning Tickets
Als u gebruik maakt van de Ondersteuning Tickets wordt er geen enkele persoonlijke informatie verstuurd.
Er wordt een willekeurig getal gemaakt om het ticket te identificeren en uitsluitend dat nummer en de inhoud van de vraag van de ticket wordt verstuurd.
Het is niet mogelijk om dat willekeurige getal te herleiden tot u of uw systeem.

Uw toestemming
Door het gebruik van deze app stemt u in met dit privacybeleid.

Wijzigingen in dit privacybeleid
Als wij besluiten om ons privacybeleid te wijzigen, zullen wij deze wijzigingen publiceren op deze pagina.
Dit beleid is voor het laatst gewijzigd op 18 februari 2017.

Contact
Als er vragen zijn over dit privacybeleid kunt u contact met ons opnemen middels onderstaande gegevens.

E.M. Leenders
Daltonlaan 15
3706 TA Zeist
Nederland
books@emleenders.nl