Export / Import

Om te synchroniseren via Export en Import, exporteert u eerst de database naar een bestand.
Vervolgens transporteert u dit bestand naar het andere apparaat. U kunt dit b.v. doen via een kabelverbinding of via een willekeurige andere methode.
Op het andere apparaat importeert u vervolgens het bestand.

Dit biedt ook de mogelijkheid tot het exporteren van de inhoud van de database voor andere doeleinden.
Het geƫxporteerde bestand is een CSV bestand zoals ook gebruikt wordt door Excel.

U kunt het ook gebruiken om informatie te importeren van een andere bron, zolang die informatie op dezelfde wijze is opgeslagen.
Vul de informatie van een of twee boeken in en exporteer dat om te zien hoe de informatie in het CSV bestand opgeslagen moet worden.