De volgende signalen kunnen worden afgegeven: Verder moet ook bepaald worden wanneer de positie weer gesloten wordt. Dit gebeurt enerzijds als de +DI en de -DI elkaar kruisen, omdat dan de trend van richting omkeert.

Maar ook als b.v. de +DI erg hoog is, is het onwaarschijnlijk dat de koers nog verder stijgt (de +DI zou dan nog hoger worden). Daarom geldt ook hier een grenswaarde:
Als een hausse positie is ingenomen geldt: Analoog geldt voor een baisse positie:

Betekenis Parameters en Kleuren
Voorbeeld