Een voorbeeld met de koers van HAGEMEYER van 07-03-2002 t/m 29-07-2002.

Er wordt gebruikgemaakt van DMI, Opties zonder systeemparameters.

In de bovenste grafiek zien we de koers van HAGEMEYER startend bij ongeveer 24 in het blauw ten teken dat een hausse positie is ingenomen.

In de onderste grafiek zien we de DMI-lijnen. Hoewel de witte ADX-lijn eerst nog stijgt, neemt de groene +DI lijn duidelijk af ten teken dat de opwaartse trend aan het afzwakken is. Op 24 april kruisen de +DI en -DI lijnen elkaar en is de opwaartse trend definitief ten einde: de hausse positie wordt gesloten.

De koers blijft zijwaarts bewegen, wat te zien is in een afname van alle drie DMI-lijnen in de onderste grafiek. Op 9 mei stijgt de rode -DI lijn wat het signaal is om een baisse positie in te nemen.

De koers blijft dalen, waardoor de ADX-lijn, die de kracht van de trend aangeeft blijft stijgen. Ook de rode -DI lijn blijft stijgen en komt op 1 juli boven de kritische grens van 70 (darkred), wat een aanwijzing is dat de dalende trend op zijn dieptepunt aan het komen is. Op 8 juli daalt de rode -DI lijn en wordt de baisse positie gesloten.

De daling blijkt evenwel door te zetten en als de ADX en -DI lijn weer gaan stijgen wordt op 11 juli opnieuw een baisse positie ingenomen.

Wanneer even later de rode -DI lijn opnieuw daalt wordt de baisse positie wederom gesloten.

Ondanks het feit dat de rode -DI lijn sinds 23 juli weer stijgt wordt geen positie ingenomen, omdat de witte ADX-lijn daalt ten teken dat de trend in kracht afneemt.

Er zijn in deze periode de volgende adviezen gegeven:

Datum
Aktie
Wat
Prijs
Winst
09-05-2002
OpenBuy
6 HGM pJUL22
0.77

01-07-2002
CloseSell
6 HGM pJUL22
7.24
3882
11-07-2002
OpenBuy
3 HGM pOKT12
1.48

17-07-2002
CloseSell
3 HGM pOKT12
1.17
- 93
In de portefeuille levert dit op:

De verticale witte lijn geeft aan wanneer de portefeuille voor het laatst veranderd is.