Een manier om Boeken Erik te gebruiken

Om een boek toe te voegen, selecteer de menukeuze "+ Boek toevoegen"
Vul de naam van de auteur in, indien van toepassing de naam van de serie, en de titel van het boek.
Als het boek onderdeel is van een serie vul dan het nummer van het boek in voor de titel.
Voorbeeld:
Auteur: J.R.R. Tolkien
Series: In de ban van de ring
Title: 2 De twee torens

Naast de Auteur en de Serie is een selectieknop om auteurs en series te selecteren die al in de bibliotheek aanwezig zijn.
U kunt het genre invullen (Fantasy, Horror, Science Fiction, etc.) hetzij door deze te selecteren uit de lijst dan wel door uw eigen genre in te vullen.
U kunt opgeven of u het boek al gelezen heeft en zo ja, wanneer.
Tenslotte kunt u commentaar invullen.

Klik op de knop 'Toevoegen' om het boek toe te voegen aan de bibliotheek.

Om de lijst met boeken te zien, selecteer de menukeuze 'Boeken'.
De standaard indeling toont de naam van de auteur in grote letters.
Alle boeken van de auteur zijn daaronder gegroepeerd.
De naam van de serie (indien aanwezig) is in iets kleinere letters en de titels van de boeken die tot die serie behoren zijn daaronder gegroepeerd.
De titels van de boeken worden getoond in lichtblauwe letters.
U kunt de indeling aanpassen met de menukeuze Indeling

Bovenin kunt u de naam van de auteur, titel of serie invullen waarnaar u op zoek bent.
U hoeft niet de volledige naam in te vullen. Als u alleen maar "ien" invult, zult u alle boeken van J.R.R. Tolkien zien, maar ook alle boeken van Scott Ciencin.
Ook als "ien" in de titel van een boek voorkomt of de naam van een serie worden de boeken getoond, b.v. "Ancient Blood" of "Alien Chronicles".

Onderin ziet u 6 bladerknoppen om 1 pagina vooruit of achteruit te gaan (1 pijl), een aantal pagina's (2 pijlen) of om naar het begin of het einde van de lijst te gaan (2 pijlen + balk). Tussen de knoppen ziet u de boeknummers van de lijst.

Dubbeltap een titel om alle informatie van het boek te zien.
Helemaal onderaan ziet u knoppen om de informatie van het boek te wijzigen, om een boek te kopiƫren zodat u eenvoudig een boek kunt toevoegen met dezelfde auteur en serie. Ook kunt u een boek verwijderen.

You can use Books Erik on multiple devices, e.g. your desktop and your smartphone.
On your desktop you can have a large screen with a lot of information at the same time.
Your smartphone is very useful to carry your book list with you, so when you see a book in a book store, you can easily check if you already possess that book.

If you make changes to your book list on one device, you can easily synchronize the database with your other devices.
There are two methods for that:

U heeft volledige controle over hoe de informatie van de boeken wordt getoond.
U kunt instellen welke onderdelen getoond worden zoals naam van de auteur, serie, titel, genre, datum gelezen en commentaar.
Voor ieder van deze onderdelen kunt u de lettergrootte instellen, de achtergrondkleur, de tekstkleur, de positie, etc.

Verschillende standaard indelingen zijn geprogrammeerd en u kunt er zoveel toevoegen als u wilt.

Voor meer informatie hoe u dit doet, ga naar Indeling

In Instellingen kunt u de indeling kiezen om de informatie van de boeken te tonen.

U kunt het aantal boeken instellen dat tegelijkertijd wordt getoond. Een groot aantal zal een mobiel apparaat enigszins traag maken.
50 is een goede waarde.

U kunt het datum formaat instellen waarin getoond wordt wanneer u een boek gelezen heeft.