Systeemparameters

Systeemparameters worden bij een strategie gebruikt als extra inperking van het aanhouden van een positie. Als voldoende winst is behaald, wordt deze verzilverd (L/S Profit). Als het verlies te hoog dreigt op te lopen wordt de positie gesloten (L/S Stop loss).

De L/S specificatie geeft aan of het om een Long positie gaat (profiterend van koersstijgingen) of om een Short positie (profiterend van koersdalingen).

De waarden van de systeemparameters zijn promillages.

L Profit

Het niveau waarbij winst genomen wordt.

Voorbeeld: Voor 60 euro worden aandelen gekocht, terwijl de L Profit parameter op 150 staat. Zodra de koers boven de 69 uitkomt, worden de aandelen verkocht.

S Profit

Het niveau waarbij winst genomen wordt.

Voorbeeld: Bij een koers van 60 euro worden Put opties gekocht, terwijl de S Profit parameter op 120 staat. Zodra de koers onder de 52.8 komt worden de opties verkocht.

S Stop loss

Het niveau waarbij het verlies genomen wordt.

Voorbeeld: Voor 60 euro worden aandelen gekocht, terwijl de L Profit parameter op 100 staat. Zodra de koers onder de 54 komt, worden de aandelen verkocht.

P Stop loss

Het niveau waarbij het verlies genomen wordt.

Voorbeeld: Bij een koers van 60 euro worden Put opties gekocht, terwijl de P Stop loss parameter op 80 staat. Zodra de koers boven de 64.8 uitkomt, worden de opties verkocht.