Stochastics
De Stochastics is oorspronkelijk ontwikkeld door George Lane en enigszins aangepast aan Apollo.
De indicator is gebaseerd op de observatie, dat als de koers stijgt, de dagelijkse slotkoersen overal het algemeen aan de bovenkant van de het recente koersbereik liggen. Omgekeerd als de koers daalt, liggen de dagelijkse slotkoersen over het algemeen aan de onderkant van het recente koersbereik.
De Stochastics-waarde geeft op een schaal van 0 tot 100 aan waar de koers zich bevindt in het bereik van de afgelopen N dagen. Er zijn drie stochastics-waarden:

raw K  De basiswaarde van de Stochastics.
%KEen voortschrijdend gemiddelde van raw K
%DEen voortschrijdend gemiddelde van %K

Als gekeken wordt over de laatste N dagen, dan wordt raw K als volgt berekend:

raw K = (slotkoers [laagste koers afgelopen N dagen] ) / ( [hoogste koers afgelopen N dagen] [laagste koers afgelopen N dagen] )

Net als met b.v. de RSI is er sprake van een OverSold en OverBought niveau.

De volgende signalen kunnen worden afgegeven:
  • %D is boven het OverBought niveau
Stop een eventuele hausse positie
  • %D kruist het OverBought niveau neerwaarts EN
    er is divergentie tussen %D en de koers
Neem een baisse positie in
  • %D is onder het OverSold niveau
Stop een eventuele baisse positie
  • %D kruist het OverSold niveau opwaarts EN
    er is divergentie tussen %D en de koers
Neem een hausse positie in
Betekenis parameters en kleuren
Voorbeeld