RSI

De RSI (Relative Strength Index) is een indicator oorspronkelijk bedacht door Welles Wilder en door hem beschreven in zijn boek New Concepts in Technical Trading Systems.

De indicator meet de relatieve sterkte van stijgingen en dalingen van een fonds. Dit gebeurt door het gemiddelde van een koersstijging te delen door het gemiddelde van een koersdaling. De uitkomst wordt vervolgens genormeerd naar een getal tussen 0 en 100.

Bij een gelijkmatige koersontwikkeling zal de RSI rondom de 50 schommelen. Zijn de koersstijgingen echter feller dan de koersdalingen, zal de RSI stijgen en omgekeerd zal ze dalen. Een hoge RSI wordt dan ook beschouwd als een OverBought signaal: de koersstijging is te fel geweest. Een lage RSI wordt beschouwd als een OverSold signaal: de koersdaling is te fel geweest.

De RSI wordt berekend over een bepaalde periode. Meestal wordt een 14-, 9- of 25-daagse periode gebruikt. In Apollo is de periode een parameter die handmatig ingesteld en geoptimaliseerd kan worden. In deze periode wordt het gemiddelde berekend van alle koersstijgingen en het gemiddelde van alle koersdalingen. Hieruit wordt de Relatieve Sterkte berekend:

Relatieve Sterkte = (gemiddelde koersstijging) / (gemiddelde koersdaling)

Vervolgens wordt de RSI berekend door de Relatieve Sterkte te normeren tussen 0 en 100:

RSI = 100 - ( 100/(1+Relatieve Sterkte))

De volgende signalen kunnen worden afgegeven:

- RSI kruist het OverBought niveau neerwaarts

ga short

- RSI kruist het OverSold niveau opwaarts

ga long

- De positie is Short en de RSI komt onder het Darkgreen niveau

stop short

- De positie is Long en de RSI komt boven het Darkred niveau

stop long

- De positie is Long en de RSI kruist het 50% niveau neerwaarts

stop long

- De positie is Short en de RSI kruist het 50% niveau opwaarts

stop short

Betekenis parameters en kleuren
Voorbeeld