Relative Strength

De RS strategie vergelijkt een fonds met de prestatie van een ander fonds, meestal een index. Als het fonds beter presteert dan het referentiefonds, wordt een long positie ingenomen, presteert het fonds slechter wordt een short positie ingenomen.

RS staat voor Relative Strength, wat staat voor de relatieve sterkte van het fonds t.o.v. een ander fonds.

In formule-vorm:

RS = 100 x [ R(0) / K(0) ] x [ K(t) / R(t) ]

Hierin geldt:

RS

Relative Strength

R(0)

Koers van het referentiefonds op tijdstip 0, het referentietijdstip.

K(0)

Koers van het fonds op tijdstip 0.

R(t)

Koers van het referentiefonds op dit moment.

K(t)

Koers van het fonds op dit moment

Betekenis parameters en kleuren
Voorbeeld