Rate of Change
De Rate of Change (mate van verandering) strategie is geïnspireerd door twee artikelen van Pierre Dolmans en Frans Schreiber in TA Magazine van september 2000 en maart 2001. Hierin wordt de RoC-strategie beschreven als een handelssysteem op intradaybasis, werkend met kwartierkoersen.

Voor Apollo zijn hierin een aantal wijzigingen aangebracht. De tijdschaal is gewijzigd, zodat gewerkt wordt met dagkoersen. Daarnaast is een fijnstructuur aangebracht in de signaleringen. Het oorspronkelijke systeem kent ťťn parameter: RoC. Als deze positief wordt gaat het systeem long en als deze negatief wordt gaat het systeem short. In Apollo worden twee grenswaarden onderscheiden. Kruising van de ene waarde is een ga long signaal en kruising van de andere is een stop long signaal. Voor optie-strategieŽn zijn daaraan nog twee waarden toegevoegd voor ga short en stop short.

De Rate of Change is gebaseerd op voortschrijdend gemiddelden van de koers. Op dezelfde wijze als de Moving Average strategie zijn er dan ook twee varianten: Simple en Exponential. Dit gemiddelde wordt vergeleken met de koers van een bepaalde periode geleden. Dit levert de Rate of Change op volgens:

RoC = 100% * (koers_nu - koers_toen) / koers_toen

Het idee is, dat gekeken wordt naar de koerswijziging over een lange periode. Als de koers een bepaalde mate gestegen is, is dit voldoende reden voor optimisme om long te gaan. Analoog als de koers een bepaalde mate gedaald is, is dit voldoende reden om short te gaan. De volgende parameters zijn daarom aanwezig:

Betekenis parameters en kleuren
Voorbeeld