Moving Average betekenis parameters en kleuren

Fast

De lichtblauwe lijn in de grafiek is het snelle voortschrijdend gemiddelde. Bij Simple geeft de parameter het aantal dagen aan, bij Exponential geeft de parameter het percentage aan van het gewicht van de huidige koers t.o.v. het vorige gemiddelde.

Slow

De oranje/bruine lijn in de grafiek is het langzame voortschrijdend gemiddelde. Bij Simple geeft de parameter het aantal dagen aan, bij Exponential geeft de parameter het percentage aan van het gewicht van de huidige koers t.o.v. het vorige gemiddelde.

Zie ook Systeemparameters.