MACD

De MACD ("Moving Average Convergence/Divergence") is een trend volgende momentum indicator die de relatie toont tussen twee voortschrijdend gemiddelden (moving averages) van de koers. De MACD is oorspronkelijk ontwikkeld door Gerald Appel en voor Apollo enigszins aangepast.

Er wordt gekeken naar het verschil tussen twee exponentieel voortschrijdend gemiddelden. Van dit verschil wordt weer een exponentieel voortschrijdend gemiddelde genomen, de zgn. Triggerlijn. Zodra de MACD-lijn de Triggerlijn opwaarts kruist is er een "ga long" signaal, kruist ze neerwaarts is er een "ga short" signaal. Daarnaast zijn er OverBought en OverSold niveauís die aangeven wanneer de koers teveel gestegen (OverBought) of gedaald (OverSold) is. Komt de MACD in het OverBought gebied, dan is dit een signaal om een long-positie te sluiten. Omgekeerd komt de MACD in het OverSold gebied, is dit een signaal om een short-positie te sluiten.

Betekenis parameters en kleuren
Voorbeeld