Moving Average

De Moving Average (voortschrijdend gemiddelde) strategie is gebaseerd op voortschrijdend gemiddelden van de koers. Dit is het gemiddelde van de koers over een vast aantal handelsdagen. Het nieuwe gemiddelde wordt iedere dag berekend over een tijdvak, dat 1 dag verschoven is, vandaar de naam voortschrijdend gemiddelde.

Er worden in deze strategie altijd twee gemiddeldes berekend: een snelle (korte periode) en een langzame (lange periode). Het idee is, dat de de langzame de trend van de koers aangeeft, terwijl de snelle de indicator is, of er op dit moment naar gehandeld moet worden. Een koopsignaal vindt plaats als de grafiek van het snelle gemiddelde de grafiek van het langzame gemiddelde opwaarts kruist, terwijl het langzame gemiddelde stijgend is (een zgn. Golden Cross).

Omgekeerd vindt er een verkoopsignaal (ga short) plaats als de snelle lijn de langzame neerwaarts kruist, terwijl de langzame daalt.

Er zijn twee specificaties voor deze strategie:

Simple

Normaal voortschrijdend gemiddelde
ExponentialExponentieel voortschrijdend gemiddelde, waarbij er meer gewicht wordt toegekend aan recentere koersen.

Betekenis parameters en kleuren
Voorbeeld