Lkk (Lineaire Kleinste Kwadraten)

De Lkk (Lineaire Kleinste Kwadraten)-methode is een methode, die zo snel mogelijk een trend probeert te ontdekken. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van de LKK-methode, die ook gebruikt wordt in de TSF-strategie. Via de LKK wordt de beste rechte lijn door een aantal punten bepaald. Zodra de hellingshoek en de betrouwbaarheid voldoende hoog zijn, wordt de lijn gebruikt van het genereren van signalen.

Een parameter is de Periode. Dit is het minimum aantal koersen om te gebruiken voor het berekenen van de LKK-lijn. Hoe hoger de periode, des te betrouwbaarder is de lijn. Echter des te langer duurt het ook voordat een trend wordt gedetecteerd.

Een tweede maat voor de betrouwbaarheid is de correlatie-coëfficient, chi. Deze waarde geeft de gemiddelde kwadratische afstand aan tussen de koersen en de LKK-lijn, genormeerd naar een waarde tussen 0 en 1. Hoe hoger de waarde van chi, des te beter liggen de koersen op één lijn. De parameter minChi geeft de minimale waarde van chi aan, voordat de LKK-lijn gebruikt mag worden voor het genereren van signalen.

Als eenmaal b.v. een hausse-positie is ingenomen, is de verwachting dat de koers gaat stijgen. Het is natuurlijk geen probleem als de koers harder stijgt dan de LKK-lijn. Echter als de koers onder de LKK-lijn komt, kan dit aanleiding geven om de positie te sluiten. De parameter Deviation geeft aan hoeveel promille de koers onder de LKK-lijn mag zakken, voordat de positie gesloten wordt.

Als de positie gesloten wordt vanwege een te grote afwijking (deviation) tussen koers en LKK-lijn, zal zich eerst een nieuwe trend moeten bewijzen. In deze periode van trendovergang worden tijdelijk geen nieuwe posities ingenomen. De duur van deze wachtperiode wordt ingesteld met de parameter Memory.

Als alle parameters een geldige en betrouwbare LKK-lijn aangeven, wordt een hausse-positie ingenomen als aan de volgende voorwaarden voldaan is:

  1. De LKK-lijn stijgt
  2. De koers ligt onder de LKK-lijn
  3. De koers stijgt
Analoog wordt een baisse positie ingenomen (b.v. Put-opties kopen) als aan de volgende voorwaarden voldaan is:
  1. De LKK-lijn daalt
  2. De koers ligt boven de LKK-lijn
  3. De koers daalt

Betekenis parameters en kleuren
Voorbeeld