De DMI (Directional Movement Indicator) is een indicator die de kracht en richting van een trend bepaald. De berekening verloopt in een aantal stappen. Er wordt onderscheid gemaakt tussen opwaartse koersbewegingen, aangeduid als +DM en neerwaartse koersbewegingen, aangeduid als -DM.

+DM wordt berekend als de hoogste koers van de afgelopen drie dagen minus de hoogste koers van de drie dagen daarvoor. -DM wordt berekend als de laagste koers van drie dagen geleden minus de laagste koers van de afgelopen drie dagen. Als de waarde voor +DM of -DM kleiner is dan 0, dan wordt deze op 0 gesteld.
Verder wordt alleen gekeken naar de grootste van de twee, de ander wordt op 0 gesteld.
Om de stijgingen en dalingen in perspectief te zien, wordt ook de zogenaamde True Range, TR, berekend. Deze geeft de schommelingen van de koers aan. De TR wordt berekend als het grootste verschil van de volgende drie absolute waarden: Van deze drie waarden (+DM, -DM en TR) wordt vervolgens het Exponentieel Voortschrijdend Gemiddelde bepaald. Dit levert de afgevlakte (smoothed) waarden op: +SDM, -SDM en STR.

De Directional Indicator wordt nu berekend als het quotint:

+DI = 100 * (+SDM / +STR)
en
-DI = 100 * (-SDM / -STR)

Hiermee geven de +DI en de -DI een indiciatie van resp. de opwaartse en neerwaartse krachten in een schaal van 0 tot 100.

Tenslotte wordt dan de DMI berekend:

DMI = 100 * (+DI minus -DI) / (+DI plus -DI)

waarbij altijd de absolute waarde genomen wordt.
Van deze DMI wordt dan weer het Exponentieel Voortschrijdend Gemiddelde berekend en deze wordt ADX genoemd.

DMI signalen
Betekenis Parameters en Kleuren
Voorbeeld