Adviezen gebaseerd op Sectoranalyse
In een grote groep fondsen zoals alle AEX- en Midkapfondsen zijn er altijd fondsen die wat koersverloop betreft op elkaar lijken. Een analyse op het ene fonds zal dan ongeveer hetzelfde resultaat hebben op het andere fonds.

Sectoranalyse maakt hiervan gebruik door fondsen met een gelijksoortig koersverloop te groeperen in sectoren. De analyse hoeft dan alleen op de sectorindex te worden uitgevoerd en niet meer op de individuele fondsen. Dit scheelt aanzienlijk in de benodigde tijd voor het analyseren.

U kunt zelf aangeven welke groep fondsen u wilt analyseren, b.v. alle AEX-, Midkap- en beleggingsfondsen.

Vervolgens worden de fondsen automatisch ingedeeld in sectoren op basis van het koersverloop.
Voor deze sectoren kunt u aangeven welke strategieën gebruikt moeten worden.

Dit leidt tot een indeling van fondsen in sectoren en strategieën voor de sectoren.

Met een handelssysteem worden vervolgens de strategieën gekoppeld aan een portefeuille.

Dit leidt dan tot de adviezen.