Adviezen voor individuele fondsen
De drie hoofdonderdelen voor adviezen zijn:

FondsenHiermee geeft u aan over welke fondsen u adviezen wilt hebben.
StrategieënHiermee geeft u aan welke strategieën u wilt gebruiken voor de adviezen.
Strategieschema'sHiermee geeft u uw persoonlijke beleggingsprofiel aan, o.a. wat is het kapitaal dat u wilt beleggen, wat is de maximum transactiegrootte, wat is uw beleggingshorizon.

Deze gegevens worden gegroepeerd in modules. Dit is een boom-structuur, zoals b.v. de Verkenner gebruikt, waarin u kunt bladeren door alle fonds- en strategie-informatie.
U kunt daarbij zelf ordeningen aanbrengen door submodules te maken voor b.v. aandelen- of optie-fondsen, AEX- of AMX-fondsen, etc.

Voorbeeld van indelingen

U kunt dus zien wat de adviezen zijn van de diverse strategieën voor een bepaald fonds. Maar ook hoe goed iedere strategie afzonderlijk presteert.

Aan iedere module kan vervolgens een portefeuille gekoppeld worden, waarvoor adviezen gegeven worden. U kunt dus een aandelen-portefeuille koppelen aan een module met uitsluitend aandelen-fondsen en een aandelen-strategie. Idem b.v. portefeuilles met beleggingsfondsen, optie-fondsen, etc.
Per portefeuille kunt u dan de adviezen opvragen.
U kunt zelfs de adviezen automatisch opvolgen, zodat u zich een beeld kunt vormen van de actuele prestatie van de portefeuille. Op deze wijze wordt vanzelf duidelijk welke strategie, schema, etc. voor u het beste werkt.

Uiteraard kan ook vanuit de modules geöptimaliseerd worden, zodat automatisch alle parameters van alle strategieën tegelijk behandeld worden.

Totaal overzicht
Advies voorbeeld