Adviezen

Er zijn twee hoofdmethoden om via Apollo adviezen te krijgen:

Individuele fondsen
Om voor ieder fonds apart adviezen te krijgen wordt een modulebestand gemaakt, waarbij voor ieder fonds één of meerdere strategieën worden bijgehouden. Dit leidt tot informatie hoe goed die strategie voor dat specifieke fonds is en geeft daarmee een indiciatie over de waarde van de adviezen van die strategie voor dat fonds.

Lees meer over adviezen voor individuele fondsen.

Sectoranalyse
Sectoranalyse gebruikt een andere benadering.
Fondsen met een gelijksoortig koersverloop worden gegroepeerd in sectoren. Vervolgens worden deze sectoren geanalyseerd voor diverse strategieën. Dit leidt tot adviezen voor de sectorindices. Vervolgens wordt binnen de sector het fonds gekozen, dat de sectorindex het beste volgt.

Het voordeel van de individuele fondsen is, dat de adviezen specifiek op dat fonds zijn toegesneden.
Het voordeel van de sectoranalyse is, dat het analyseren aanzienlijk minder tijd in beslag neemt, terwijl de kwaliteit van de adviezen maar weinig onderdoet voor die van de individuele fondsen.

Lees meer over adviezen voor sectoren.