RSI voorbeeld

Een voorbeeld met de koers van AEGON van 08-03-2002 t/m 30-07-2002.

Er wordt gebruikgemaakt van RSI, Opties zonder systeemparameters.

De parameters zijn Darkred=52, Darkgreen=41, OverBought=60, OverSold=35, Periode=20.

In de bovenste grafiek staat de koers van AEGON startend op ongeveer 26. De koers beweegt de eerste maanden zijwaarts, wat ook te zien is in de onderste grafiek. De zwarte RSI-lijn schommelt rond de 50 en blijft duidelijk binnen het gebied van de rode OverBought lijn (60) en de groene OverSold lijn (35).

Begin juni komt de RSI in het OverSold gebied wat aangeeft dat de de koers te sterk gedaald is. Even later stijgt de RSI-lijn door de groene lijn, wat aangeeft dat het stijgende potentieel voldoende aan kracht gewonnen heeft om een hausse-positie in te nemen.

Eind juni is de RSI zover gestegen, dat ze boven de donkerrode lijn uitkomt (41), wat aangeeft dat de grootste stijging inmiddels achter de rug is. De positie wordt daarom gesloten.

De RSI blijft stijgen en komt begin juli in het OverBought gebied, wat aangeeft dat de koers te sterk gestegen is. Even later daalt de RSI weer, wat aangeeft dat er een dalende beweging in de koers is. Er wordt daarom een baisse positie ingenomen.

Eind juli wordt het 50%-niveau door de RSI-lijn opwaarts gekruist. Dit betekent, dat verwacht wordt dat de koers zijwaarts zal gaan bewegen en mogelijk zelfs licht zal stijgen. Vandaar dat de baisse positie wordt gesloten.

Er zijn in deze periode de volgende adviezen gegeven:

Datum
Aktie
Wat
Prijs
Winst
20-06-2002
OpenBuy
2 AGN cAUG18
1.92

28-06-2002
CloseSell
2 AGN cAUG18
3.15
246
08-07-2002
OpenBuy
3 pAUG20
1.54

12-07-2002
OpenBuy
3 pAUG18
1.37

25-07-2002
CloseSell
3 pAUG20
6.53
1497
25-07-2002
CloseSell
3 pAUG18
4.77
1020
In de portefeuille levert dit op:

De verticale witte lijn geeft aan wanneer de portefeuille voor het laatst veranderd is.