Wat is er nieuw
Nieuw in versie 2.34

Download

 1. Bij het wijzigen van de sectorinformatie kon Apollo soms abrupt eindigen. Dit is verholpen.
 2. De controle op de optieseries bij het verwerken van Teletekstbestanden is verder verbeterd.
 3. Bij een Costs transactie was er geen controle of er wel voldoende liquide middelen waren. Dit is verholpen.
 4. In sommige gevallen werd in het portefeuille-overzicht bij Resultaat een vreemde tekst getoond. Dit is verholpen.
 5. De verbeteringen op de NOS-Teletekstpagina’s worden nu correct verwerkt.
 6. In sommige onderdelen werd de volatiliteit niet goed berekend indien er op de bewuste dag geen koersgegevens waren. Dit is verholpen.
 7. Aan de script commando’s is SAVE toegevoegd.
 8. Het geheugenbeheer bij sectoren was niet goed, zodat er bij langdurig gebruik een gebrek aan geheugen kon ontstaan. Dit is verholpen.
 9. Het tekstpaneel met de koersen was voorzien van een scrollbar. Echter dit werkte niet goed met 10 jaar of meer aan koershistorie. De scrollbar is daarom vervangen door up/down toetsen.
 10. Bij het importeren van één koersbestand is de eventuele selectie van het type bestand nu een onderdeel van de Import Wizard en geen apart venster meer.
 11. Bij het importeren werden koersen soms niet als zodanig herkend. Dit is verholpen.
 12. Het statistiekoverzicht wordt aanzienlijk sneller getoond.
 13. Koersgrafieken van optieseries kunnen worden getoond en optieseries kunnen worden verwijderd.
 14. Het overzicht van dividenden is verbeterd.
 15. Het overzicht met expiratiedata is verbeterd.
 16. Het vanuit een portefeuille splitsen van een fonds was niet mogelijk met een factor kleiner dan 1 (reverse split). Dit is nu wel mogelijk.
 17. De achtergrondkleur van de grafieken kan nu ingesteld worden.
 18. De muiscoördinaten bij grafieken kunnen nu niet alleen in de linkeronderhoek, maar ook als tooltip worden weergegeven.
 19. De analyse van correlaties is verbeterd en de correlatiegrafiek is nu opgenomen in het venster.
 20. Bij de analyse van de Black & Scholes waarden is de grafiek nu opgenomen in het venster.
 21. In het Analyse / Strategie scherm is de grafiek nu opgenomen in het venster.