Release 2.33.2.3 van 04-07-2005
Enkele kleine verbeteringen t.o.v. release 2.33

Volledige versie     Update versie

 1. Bij het wijzigen van de sectorinformatie kon Apollo soms abrupt eindigen. Dit is verholpen.
 2. De controle op de optieseries bij het verwerken van Teletekstbestanden is verder verbeterd.
 3. Bij een Costs transactie was er geen controle of er wel voldoende liquide middelen waren. Dit is verholpen.
 4. In sommige gevallen werd in het portefeuille-overzicht bij Resultaat een vreemde tekst getoond. Dit is verholpen.
 5. De verbeteringen op de NOS-Teletekstpagina’s worden nu correct verwerkt.
 6. In sommige onderdelen werd de volatiliteit niet goed berekend indien er op de bewuste dag geen koersgegevens waren. Dit is verholpen.
 7. Aan de script commando’s is SAVE toegevoegd.
 8. Het geheugenbeheer bij sectoren was niet goed, zodat er bij langdurig gebruik een gebrek aan geheugen kon ontstaan. Dit is verholpen.
 9. Het tekstpaneel met de koersen was voorzien van een scrollbar. Echter dit werkte niet goed met 10 jaar of meer aan koershistorie. De scrollbar is daarom vervangen door up/down toetsen.
 10. Bij het importeren van één koersbestand is de eventuele selectie van het type bestand nu een onderdeel van de Import Wizard en geen apart venster meer.
 11. Bij het importeren werden koersen soms niet als zodanig herkend. Dit is verholpen.
 12. Het statistiekoverzicht wordt aanzienlijk sneller getoond.